Κατασκευαστής: 


Περιγραφή


Το κιτ PCR έχει σχεδιαστεί για ταυτόχρονη ανίχνευση Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium σε πραγματικό χρόνο με την μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

 

 


Τεχνικές Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά:

 • Ακολουθία στόχου: cryptic plasmid sequence and the 16S rRNA γονίδιο για Chlamydia trachomatis/το 16S rRNA γονίδιο και porA ψευδογονίδιο για  Neisseria gonorrhoeae/το 16S rRNA γονίδιο για Mycoplasma genitalium
 • Αναλυτική ειδικότητα: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium, 100 %
 • Αναλυτική ευαισθησία (LoD): φθάνει έως 0,177 cp/μl (στον έλεγχο DNA Amplirun® Chlamydia trachomatis) φθάνει έως 0,22 cp/µl (στο Amplirun® Neisseria gonorrhoeae DNAcontrol) φθάνει έως 1,129 cp/ (στο Amplirun® Mycoplasma genitalium DNAcontrol)
 • Διαγνωστική ευαισθησία: 97,67%
 • Διαγνωστική ειδικότητα: 96,89%
 • Έλεγχος ποιότητας: Σύμφωνα με το ISO 13485, κάθε παρτίδα κιτ PCR GeneProof δοκιμάζεται με προκαθορισμένες προδιαγραφές ώστε να διασφαλιστεί συνεπής ποιότητα προϊόντος.
 • Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας :Ελέγχεται τακτικά από τις εξωτερικές εξεταστικές επιτροπές αξιολόγησης ποιότητας της Instand e.V.
 • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM + HEX + Cy5 + TexRed
 • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
 • Σταθερό στους -20 ± 5 ° C
 • Τα συστατικά  είναι σταθερά για έως 3 επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης / απόψυξης
 • Κανονιστική κατάσταση CE₁₀₂₃ IVD

Συσκευασία

 • 25/50/100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος Δείγματος

 • Swab, ούρα

Χρόνος Ανάλυσης

 • 65 λεπτά

Αποτελέσματα