Αυτοματοποιημένη ανίχνευση αντιβιοτικών BioQuick System

Ενός βήματος αυτόματο σύστημα ανάλυσης αντιβιοτικών στο γάλα.

Beta-lactams, Cephalexin & Tetracyclines kit

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης β’ λακταμών, κεφαλεξίνης και τετρακυκλινών σε γάλα.

Beta-lactams, Streptomycin, chloramphenicol &TCS kit

Ανίχνευση β’ λακταμών τετρακυκλίνων, στρεπτομυκίνης, χλωραμφενικόλης σε γάλα της Bioeasy

Beta-lactams, Tetracyclines & Sulfonamides kit

Ανίχνευση β’ λακταμών, τετρακυκλινών και σουλφοναμιδίων σε γάλα.

Beta-lactams and Tetracyclines kit

Γρήγορο τεστ της Bioeasy για την ανίχνευση β’ λακταμών και τετρακυκλινών σε γάλα

Fluoroquinilones

Γρήγορο τεστ της Bioeasy κατάλληλο για την ανίχνευση Φθοριοκινολονών σε γάλα.

Beta Lactams kit

Γρήγορο τεστ της Bioeasy για την ανίχνευση β’ λακταμών και κεφαλοσπορινών σε γάλα.

Beta Lactams & Cephalexin kit

Γρήγορο τεστ για την ανίχνευση β’ λακταμών, κεφαλοσπορινών και κεφαλεξίνης σε γάλα

Eclipse Farm 3G

Το ECLIPSE Farm 3G παρέχεται σε μορφή μονών φιαλιδίων όπου κάθε φιαλίδιο περιέχει…

Eclipse 100

Το ECLIPSE 100 είναι ευρέος φάσματος τεστ για την ποιοτική ανίχνευση αντιβιοτικών στο γάλα

Eclipse 50

Το ECLIPSE 50 είναι ευρέος φάσματος τεστ για την ποιοτική ανίχνευση αντιβιοτικών στο γάλα.

Eclipse 3G

Το ECLIPSE 3G είναι ευρέος φάσματος τεστ για την ποιοτική ανίχνευση αντιβιοτικών στο γάλα.