Πρόσληψη χημικού ή βιολόγου για πωλήσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη

Η θέση αφορά στην δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη και στις πωλήσεις στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και των κλινικών διαγνωστικών...

Περισσότερα