Πρόσληψη χημικού ή βιολόγου για πωλήσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη

Η θέση αφορά στην δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη και στις πωλήσεις στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και των κλινικών διαγνωστικών (μοριακή βιολογία) στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Περιγραφή Θέσης:

  • Διαχείριση – Ανάπτυξη Πελατολογίου Βιομηχανικών Πωλήσεων

Αν έχεις:

  • το ενδιαφέρον να συνδυάσεις την επιστήμη σου με το αντικείμενο των πωλήσεων
  • ικανότητα επικοινωνίας – δόμησης πελατειακών σχέσεων
  • εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων ή στον χώρο των κλινικών διαγνωστικών (επιθυμητή)

Παρέχονται:

Μισθός & bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και φορητός υπολ/στής, διαρκής εκπαίδευση, μόνιμες προοπτικές επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης.

  • email:  admin@atropos.gr
  • Υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού: Εύη Γιαβάση