Κατασκευαστής: biokar

Περιγραφή

COMPASS® Listeria AgarΗ μέθοδος COMPASS® Listeria επιτρέπει την ανίχνευση και απαρίθμηση της Listeria monocytogenes και Listeria spp. σε ανθρώπινα προϊόντα τροφίμων και περιβαλλοντικά δείγματα.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

  • Αξιοπιστία Μέθοδος επικυρωμένη από την AFNOR σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16140 και με σύνθεση σύμφωνα με την NF EN ISO 11290-1/A1 και NF EN ISO 11290-2/A1 (Ottaviani Agosti Agar)
  • Απόδοση Απουσία δευτερεύον εμπλουτισμού και με υψηλή επιλεκτικότητα του COMPASS® Listeria Agar για ανάγνωση και απαρίθμηση
  • Απλή και οικονομική Εύκολα προσαρμόσιμη για όλα τα εργαστήρια: – Χρήση του Half-Fraser Broth και για ανίχνευση και απαρίθμηση – Το εμπλουτιστικό και το άγαρ μπορούν να διατηρηθούν πριν το επόμενο στάδιο για 3 ημέρες
  • Ταχύτητα Αρνητική ανίχνευση σε 44 ώρες και επιβεβαίωση της L. monocytogenes σε 6 ώρες
  • Ευκολία Σαφής διαχωρισμός μεταξύ ΜΠΛΕ αποικιών με halo της Listeria monocytogenes και ΜΠΛΕ χωρίς halo της Listeria spp.

Συσκευασία

  • Φιάλη 500 γραμμαρίων, 20 & 120 τρυβλία και 6×200 έτοιμα προς χρήση φιαλίδια

Είδος δείγματος

  • Ανθρώπινα προϊόντα τροφίμων και περιβαλλοντικά δείγματα.

Χρόνος ανάλυσης

  • 24 ώρες για ανίχνευση ή / και απαρίθμηση

Αποτελέσματα

  • Μπλε χρώμα με ή / και χωρίς halo

Αρχεία

Compass Listeria
Compass Listeria Agar Enumeration

Εγκρίσεις-Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό Compass Listeria


Λήψεις αρχείων * μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες

MSDS MSDS MSDS Technical Bulletin Validation Report