Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

Το Direct qPCR Zena Max SARS-CoV-2 επιτρέπει την άμεση ενίσχυση της μόλυνσης με nCov2 σε ανθρώπινα δείγματα χρησιμοποιώντας  one step RT-qPCR με πρώτη αντίστροφη μεταγραφή του γονιδιωματικού στόχου RNA σε cDNA, ακολουθούμενη από ενίσχυση του στόχου ανάλυσης και ανίχνευση με τη μέθοδο ανιχνευτή υδρόλυσης του qPCR. (Δεν χρειάζεται RNA extraction)

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Ταχεία ανίχνευση του Novel SARS-CoV-2 (Covid-19) σε περίπου 1 ώρα
 • Πρωτόκολλο που δεν χρειάζεται RNA extraction.
 • Ανιχνεύει 2 γονίδια-στόχους σε δύο ανεξάρτητα κανάλια (ORF1ab/N)
 • Εσωτερικός θετικός έλεγχος για επιβεβαίωση της ποιότητας RNA σε τρίτο ανεξάρτητο κανάλι.
 • Το κιτ Zena Max COVID-19 direct qPCR έχει ευαισθησία  10 αντίγραφα ανά αντίδραση και ειδικότητα 100%.
 • Χωρίς πρόσθετα εξειδικευμένα όργανα. Συμβατό με  τυπικά μηχανήματα qPCR  (Rotor Gene Q, Lightcycler,Biorad CFX96 κα)
 • Απαιτήσεις χαμηλού όγκου δείγματος (5μl)
 • Πολύ απλό πρωτόκολλο ( μιξάρισμα 5μl υλικού μεταφοράς  με 20μl premix + αμέσως PCR set up)
 • Ο εσωτερικός θετικός έλεγχος για επιβεβαίωση της ποιότητας RNA είναι αποδεκτός για       διαγνωστικό έλεγχο
 • Σταθερό στους -20 ° C για έως και 18 μήνες

Συσκευασία

 • 100 ή 600 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

 • Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα (NPS), ρινικά επιχρίσματα, ρινικό πλύσιμο ή βρογχοκυψελιδική πλύση (BAL)

Χρόνος Ανάλυσης

 • 75 λεπτά