Κατασκευαστής:


Περιγραφή

 

 

Τεστ ταχείας ανοσοχρωματογραφικής δοκιμασίας ροής για την ποιοτική ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων του SARS-CoV-2 που υπάρχουν σε  ανθρώπινα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα.

Ο χειρισμός του δείγματος πρέπει να γίνεται – όπως σε όλα τα εργαστηριακά δείγματα – ως δυνητικό παθογόνο. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι πολύ προσεκτική δεδομένου του μεγάλου χρόνου επώασης της συγκεκριμένης νόσου.

Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό ή αναλυτής για τη χρήση του. Έγκυρα αποτελέσματα σε 15-30’.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Το τεστ έχει 99,68% ειδικότητα και 96,52% ευαισθησία
 • ελέγχει τα αντιγόνα του ιού και όχι τα αντισώματα
 • Το τεστ έλαβε έγκριση από τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • Το τεστ εντοπίζει τον ιό σε λιγότερο από 6 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.
 • Το τεστ δίνει αποτέλεσμα σε μόλις 15-30  λεπτά
 • Το τεστ διαθέτει CE MARK και μπορεί να κυκλοφορήσει στην ΕΕ.
 • Το τεστ δεν απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό.(περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και το swab)

Συσκευασία

 • 25 τεστ

Είδος δείγματος

 • Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Χρόνος ανάλυσης

 • 15-30 λεπτά

Χρόνος ζωής

 • 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Διαδικασία

Ερμηνεία Αποτελέσματος

 


Αρχεία

STANDARD Q_COVID-19 Ag_IFUC

Certificate of EU product notification

Declaration of Conformity

WHO test approval