Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

Το κιτ PCR έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει τη μετάλλαξη C677T στο γονίδιο για αναγωγάση του μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος (MTHFR) με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε πραγματικό χρόνο. Η μέθοδος βασίζεται στην ενίσχυση και στην ανίχνευση της αλληλουχίας στόχου με τη χρήση ειδικά φθορισμοφόρων σημασμένων ιχνηθετών για αλληλόμορφα. Η αλληλουχία στόχου αποτελεί τον απλό νουκλεοτιδικό πολυμορφισμό κυτοσίνης/θυμίνης στο σημείο 677 (C677T). Ανιχνεύεται παρουσία αλληλόμορφου άγριου τύπου (C677C) στο κανάλι φθορισμού FAM και αλληλόμορφου μεταλλαγμένου (T677T) στο κανάλι φθορισμού HEX. Σε περίπτωση ετερόζυγου γονότυπου (C677T), ανιχνεύεται σήμα και στα δύο κανάλια. Το κιτ ανίχνευσης περιέχει έτοιμο προς χρήση MasterMix και εκμεταλλεύεται την τεχνολογία «hot start», ελαχιστοποιώντας τις μη ειδικές αντιδράσεις και διασφαλίζοντας τη μέγιστη ευαισθησία. Το κιτ έχει σχεδιαστεί για διαγνωστική in vitro.

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Αλληλουχία Στόχου Μετάλλαξη C677T στο γονίδιο για αναγωγάση του μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος (MTHFR).
 • Eυαισθησία : Φτάνει έως 2 ng/µl
 • Διαγνωστική εξειδίκευση: 100 %
 • Διαγνωστική ευαισθησία : 100 %
 • Έλεγχος ποιότητας: Σύμφωνα με το ISO 13485, κάθε παρτίδα κιτ PCR GeneProof δοκιμάζεται με προκαθορισμένες προδιαγραφές ώστε να διασφαλιστεί συνεπής ποιότητα προϊόντος.
 • Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας: Ελέγχεται τακτικά από τις εξωτερικές εξεταστικές επιτροπές αξιολόγησης ποιότητας της Instand e.V.
 • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM, HEX
 • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
 • Διατηρείται στους -20 ± 5 °C
 • Το κιτ είναι σταθερό μετά από 15 επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης/απόψυξης.
 • CE-IVD πιστοποιημένο διαγνωστικό τεστ

Συσκευασία

 • 25/50/100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

 • Ολικό αίμα

Χρόνος Ανάλυσης

 • 50 λεπτά

Αποτελέσματα