Κατασκευαστής:


Περιγραφή

Ο ΚΤ-6600 είναι ένας συμπαγής, ισχυρής απόδοσης αιμοτολογικός αναλυτής 5 πληθυσμών. Χρησιμοποιεί 3 αντιδραστήρια για την διαφοροποίηση και μέτρηση των αιμοσφαιρίων.

Το Diff lyse προστίθεται για την διαφοροποίηση των Λευκοκυτταρικών τύπων (Lym, Mon, Neu και Eos), ενώ το LH lyse για την διαφοροποίηση των Βασεόφιλων (Bas) και για την μέτρηση του πληθυσμού των Λευκοκυττάρων. Υπάρχει ένα επιπλέον κανάλι αποκλειστικά για την διαφοροποίηση του τύπου Bas. Περιβεβλημένα από ροή υγρού περιβλήματος (sheath fluid), τα αιμοσφαίρια περνούν διαδοχικά μέσα από την κυτταρική ροή, το ένα μετά το άλλο, με υψηλή ταχύτητα.

Περνώντας από την κυτταρική ροή, τα αιμοσφαίρια εκτίθενται στην δέσμη laser, η τριγωνική και υπό διαφορετικές γωνίες διασπορά του οποίου υπό τρεις γωνίες συμβάλλει στην ακριβέστερη τελική μέτρηση. Η ένταση του διασκορπισμένου φωτός αντανακλά την μέγεθος των αιμοσφαιρίων και την ενδοκυτταρική πυκνότητα. Ο οπτικός ανιχνευτής μετατρέπει το αντανακλώμενο φως σε ηλεκτρικό, παλμικό σήμα. Τα παλμικά δεδομένα συγκεντρώνονται τελικά σε ένα διάγραμμα διασποράς.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Αξιόπιστο υλικό, ακριβή αποτελέσματα
 • Οικονομικά αποδοτικός, χρήση μόνο 3 αντιδραστηρίων (2 Lyse, 1 Diluent).
 • Ισχυρή διαχείριση δεδομένων, χρήση επισημάνσεων (flags) για καλύτερη διαγνωστική πληροφόρηση, αποθήκευση 40.000 αποτελεσμάτων.
 • Έξυπνη συντήρηση. Αυτό-ελεγχόμενο υλικό, εύκολη ρουτίνα συντήρησης.

Αρχή Μεθόδου

 • Τριγωνική διασπορά laser , κυτταρομετρία ροής για διαφοροποίηση Λευκοκυτταρικών τύπων και μέτρηση του πληθυσμού τους, ηλεκτρική εμπέδυση για μέτρηση αιμοπεταλίων και ερυθρών αιμοσφαιρίων, μέθοδος χωρίς χρήση υδροκυανίου για τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης

Παραγωγικότητα

 • 40 δείγματα/ώρα

Παράμετροι

 • Είκοσι τέσσερις παράμετροι: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT
  2 histograms for RBC and PLT
  4 scattergrams for WBC differential

Ποιοτικός Έλεγχος

 • 3 επιπέδων QC,
  Levey–Jennings διάγραμμα, XB

Βαθμονόμηση

 • Χειροκίνητη, αυτόματα και με την εισδοχή φρέσκου δείγματος αίματος

Όγκος Δείγματος

 • CBC+ DIFF mode: 20µL
  Prediluted mode: 20µL

Αντιδραστήρια

 • 3 αντιδραστήρια (2 Lyses + 1 Diluent), 1 καθαριστικό εργαλείο για συντήρηση