Κατασκευαστής: 


Περιγραφή


Το PCR κιτ προορίζεται για την ανίχνευση της γρίπης Α, της γρίπης Β και του RNA A/B του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (PCR).

 


 

Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Ακολουθία στόχου: ειδική περιοχή στο γονίδιο Μ και γονίδιο ΝΡ για τον ιό της γρίπης Α/δύο συγκεκριμένες περιοχές στο γονίδιο ΗΑ για τον ιό της γρίπης Β/ειδική περιοχή στο γονίδιο Μ για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό Α και Β
 • Αναλυτική ειδικότητα: Ιός γρίπης Α, ιός γρίπης Β και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός Α και Β, 100 %
 • Αναλυτική ευαισθησία (LoD): φθάνει έως τα 161,64 cp/ml για τη γρίπη Α έως και 7,25 cp/μl για τον ιό της γρίπης Β (στον έλεγχο RNA της Amplirun® Influenza B) έως 43,57 cp/μl για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (στο Amplirun® Έλεγχος RSV A RNA)
 • Διαγνωστική ειδικότητα 100,00% (CI95%: 79,95% – 100,00%)
 • Διαγνωστική ευαισθησία 92,31% (CI95%: 80,60% – 97,51%)
 • Έλεγχος ποιότητας: Σύμφωνα με το ISO 13485, κάθε παρτίδα κιτ PCR GeneProof δοκιμάζεται με προκαθορισμένες προδιαγραφές ώστε να διασφαλιστεί συνεπής ποιότητα προϊόντος.
 • Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας :Ελέγχεται τακτικά από τις εξωτερικές εξεταστικές επιτροπές αξιολόγησης ποιότητας της Instand e.V.
 • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM+ HEX + TexRed + Cy5
 • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LineGene 9600 Plus, Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System, CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System κα)
 • Σταθερό στους -20 ± 5 ° C
 • Τα συστατικά  είναι σταθερά για έως 3 επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης / απόψυξης
 • Κανονιστική κατάσταση CE IVD

Συσκευασία

 • 25/50/100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

 • Βρογχοκυψελιδική πλύση, Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης, ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Χρόνος Ανάλυσης

 • 75 λεπτά

Αποτελέσματα