Κατασκευαστής: biokar


Περιγραφή

COMPASS-BacillusΗ μέθοδος COMPASS® Bacillus επιτρέπει την απαρίθμηση δυνητικών Bacillus cereus σε ανθρώπινα και ζωικά προϊόντα τροφίμων σε 24 ώρες.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Αξιοπιστία
  Μέθοδος επικυρωμένη από την AFNOR σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16140 και την μέθοδο αναφοράς NF EN ISO 7932
 • Απόδοση
  Εξειδικευμένη ανίχνευση της ομάδας B. cereus group συμπεριλαμβάνοντας στελέχη αδύναμα ή αρνητικά στην παραγωγή λεκιθινάσης με ανάκτηση βλαστικών μορφών και σπορίων
 • Ευκολία
  Χαρακτηριστικές πράσινες αποικίες με πλήρη ανάσχεση δευτερογενούς χλωρίδας
 • Ταχύτητα & Οικονομία
  Ανίχνευση και απαρίθμηση σε 24 ώρες με ένα τρυβλίο χωρίς επιβεβαίωση

Συσκευασία

 • Φιάλη 500 γραμμαρίων, 20 τρυβλία και 10×100 έτοιμα προς χρήση φιαλίδια

Είδος δείγματος

 • Ανθρώπινα και ζωικά προϊόντα

Χρόνος ανάλυσης

 • 24 ώρες

Αποτελέσματα

 • Πράσινο χρώμα

Αρχεία

Compass Bacillus

Εγκρίσεις – Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό Compass Bacillus