Κατασκευαστής: BioEasy logo


Περιγραφή

B lactam

Γρήγορο τεστ για την ανίχνευση Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Έτοιμο προς χρήση κιτ
 • Εύκολο, γρήγορο και ακριβές
 • Αποτελέσματα σε 10 λεπτά
 • Μέθοδος ενός βήματος
 • Δεν απαιτούνται αντιδραστήρια
 • Επώαση στους 40°C
 • Δεν απαιτείται εξοπλισμός
 • Χρήση στον αγρό ή στο εργαστήριο
 • Οπτικός αναγνώστης για ποσοτικά αποτελέσματα

Συσκευασία

 • 96 τεστ

Είδος δείγματος

 • Γάλα

Χρόνος ανάλυσης

 • 10 λεπτά

Ευαισθησία

 • 50ppt

Αποτελέσματα

 • Οπτικά ή με αναγνώστη

Χρόνος ζωής

 • 12 μήνες

Documents

Bioeasy Aflatoxin M1