Η ΑΤΡΟΠΟΣ έχει εμπειρία στην μικροβιολογία για περισσότερο από 20 έτη,
σε τομείς όπως:

  • Βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων και διατροφής
  • Βιομηχανίες καλλυντικών
  • Φαρμακοβιομηχανίες
  • Περιβαλλοντικά εργαστήρια
  • Ερευνητικά Ιδρύματα
  • Εκπαίδευση

Προσφέρουμε πλήρη γκάμα αφυδατωμένων και έτοιμων προς χρήση μέσων καλλιέργειας, με τα αντίστοιχα αντιδραστήρια και συμπληρώματα. Ο προμηθευτής μας Biokar Diagnostics έχει αναπτύξει μία γκάμα χρωμογόνων μέσων καλλιέργειας με την διακριτική ονομασία Compass (επικυρωμένα κατά AFNOR) διαθέσιμα σε έτοιμα προς χρήση ή αφυδατωμένα.

Η υψηλή επίδοση και αξιοπιστία των προϊόντων οφείλεται στην ταυτόχρονη εμπειρία του SOLABIA Group, ιδιαίτερα στον τομέα των προϊόντων υδρόλυσης (πεπτόνες), τα οποία είναι καθοριστικά συστατικά ανάπτυξης κάθε μικροβιολογικού μέσου.

Το εύρος των υποστρωμάτων μας είναι μεγάλο και σε διάφορες συσκευασίες όπως αφυδατωμένες πούδρες, έτοιμα προς χρήση φιαλίδια και έτοιμα προς χρήση τρυβλία.

Κάθε μικροβιολογικό μέσο είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές νόρμες και κάθε παρτίδα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ποιότητας και MSDS.

Στόχος της Biokar Diagnostics είναι παράγει αξιόπιστες και απλές μεθόδους, επικυρωμένες από την AFNOR ώστε έχουμε γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης η Biokar Diagnostics παράγει μικροβιολογικά μέσα σύμφωνα με τις ISO μεθόδους ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου.

www.biokar-diagnostics.com