Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

 

Ιn vitro δοκιμασία αντίδρασης PCR για τον ποσοτικό προσδιορισμό της μεταγραφής BCR-ABL1 και ABL1 σε ολικό RNA από δείγματα Ολικού Αίματος με βάση τη μέθοδο ανίχνευσης Taqman για BCR-ABL με κιτ qPCR δύο βαθμίδων υψηλής ευαισθησίας.

 

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

  • Ευαισθησία: έως 0,01 % θετικά κύτταρα BCR/ABL ανά “ όγκο αντίδρασης  25ul” σύμφωνα με τις μεθόδους και τις συσκευές επικύρωσης.
  • Ειδικότητα: έως 100% για το ανθρώπινο BCR-ABL σύμφωνα με τις μεθόδους και τις συσκευές επικύρωσής μας.
  • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM, HEX
  • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
  • Σταθερό μεταξύ – 30°C και  -15°C
  • Κανονιστική κατάσταση CE IVD

Συσκευασία

  • 100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

  • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

  • Ολικό αίμα

Χρόνος Ανάλυσης

  • 60 λεπτά