Κατασκευαστής: photos_3MLogo


Περιγραφή

Swab Sampler

Swab σε προ-γεμισμένες φιάλες με διάφορα αραιωτικά όπως Buffered Peptone Water ή Letheen Broth ή Neutralizing Buffer. Η συλλογή δείγματος είναι εύκολη, οι φιάλες έχουν επαρκή χώρο στην κεφαλή για την εισαγωγή του δείγματος και η ανακίνηση για την απελευθέρωση των μικροοργανισμών είναι πολύ εύκολη.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

  • Βελτιωμένη ακρίβεια αποτελεσμάτων
  •  Βελτιωμένη συνοχή από τεχνικό σε τεχνικό και μονάδα σε μονάδα
  •  Μείωση εργατοωρών για αραιώσεις και διαχύσεις
  •  Βελτωμένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα

Συσκευασία

  • 100 τεμάχια

Είδος δείγματος

  • Πάσης φύσεως επιφάνεια

Χρόνος Ζωής

  • 12 μήνες

Αρχεία

Δειγματοληψία