Κατασκευαστής: zeu-lab


Περιγραφή

rc-caprino

Είναι κοινό φαινόμενο να νοθεύεται γάλα υψηλής οικονομικής αξίας με γάλα από άλλα είδη χαμηλότερης αξίας. Τέτοιου είδους νοθείες είναι πολύ σημαντικές για τυροκόμους διότι από άγνωστα μίγματα γάλατος προκύπτουν αλλαγές στο τελικό προϊόν που μειώνουν την ποιότητα του. Ακόμα σε κάποια τυριά δεν επιτρέπεται η ύπαρξη άλλων ειδών γάλατος.

Το RC Caprino είναι ELISA τεστ που ανιχνεύει ποσοτικά την παρουσία γίδινου γάλατος σε πρόβειο γάλα ή τυρί.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Μη ανταγωνιστική ELISA
 • Ποιοτικό ή ποσοτικό τεστ
 • Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

Συσκευασία

 • Μικρο-πλακέτα

 • Κιτ 96 & 960 θέσεων (πλακέτες διαιρούμενες σε μονές κυψελίδες)

Είδος δείγματος

 • Γάλα και Τυρί

Χρόνος ανάλυσης

 • 1.5 – 2 ώρες

Ευαισθησία

 • 0.01% μίγματος σε γάλα
 • 0.5 % μίγματος σε τυρί

Αποτελέσματα

 • Φωτομετρική ανάγνωση στα 450 nm

Χρόνος ζωής

 • 6 μήνες


Αρχεία

RC caprino


Λήψεις αρχείων * μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες

MSDS Technical Bulletin Validation Report RCC