Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

 

Αυτό το τεστ είναι μια in vitro δοκιμή PCR για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αλληλόμορφου HLA-B27 σε δείγματα ολικού αίματος ανθρώπου. Αποτελείται από εκκινητές PCR ειδικά για υποτύπους HLA-B27 και έναν ανιχνευτή υδρόλυσης για ανίχνευση σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κύριο μείγμα qPCR

 

 

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

  • Ευαισθησία : Το κιτ AMD Human Leukocyte Antigen (HLA) B27 είναι εξαιρετικά ευαίσθητο κιτ σύμφωνα με τις μεθόδους και τις συσκευές μας επικύρωσης.
  • Ειδικότητα:  100% ειδικότητα για το Ανθρώπινο Αντιγόνο Λευκοκυττάρων (HLA) B27
  • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM, HEX
  • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
  • Σταθερό μεταξύ – 30°C και  -15°C
  • Κανονιστική κατάσταση CE IVD

Συσκευασία

  • 100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

  • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

  • Ολικό αίμα

Χρόνος Ανάλυσης

  • 40 λεπτά

 


Αποτελέσματα