Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

Η ανίχνευση HCV βασίζεται στην ενίσχυση μιας αλληλουχίας 5 ‘UTR RNA ενός αντιγράφου και στη μέτρηση της αύξησης φθορισμού.Ο μηχανισμός στόχευσης διπλής όψης εξασφαλίζει τη μέγιστη ευαισθησία και ειδικότητα και επιτρέπει την ανίχνευση του ιού σε ένα δείγμα πριν την ορομετατροπή

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Ακολουθία στόχου: Συντηρητική περιοχή ακολουθίας 5´ UTR
 • Αναλυτική ειδικότητα: γονότυπος HCV 1-8, 100%
 • Αναλυτική ευαισθησία (LoD): φτάνει έως τα 53,505 IU/ml
 • Διαγνωστική ειδικότητα 100% (CI95%: 99,07% – 100%)
 • Διαγνωστική ευαισθησία 100% (CI95%: 95,39% – 100%)
 • Μονάδες αναφοράς: IU/μl
 • Έλεγχος ποιότητας: Σύμφωνα με το ISO 13485, κάθε παρτίδα κιτ PCR GeneProof δοκιμάζεται με προκαθορισμένες προδιαγραφές ώστε να διασφαλιστεί συνεπής ποιότητα προϊόντος.
 • Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας :Ελέγχεται τακτικά από τις εξωτερικές εξεταστικές επιτροπές αξιολόγησης ποιότητας της Instand e.V.
 • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM, HEX
 • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
 • Σταθερό στους -20 ± 5 ° C
 • Τα συστατικά  είναι σταθερά για έως 6 επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης / απόψυξης
 • Κανονιστική κατάσταση CE₁₀₂₃ IVD

Συσκευασία

 • 25/50/100 αντιδράσεις

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

 • Πλάσμα (EDTA, κιτρικό), Ορός

Χρόνος Ανάλυσης

 • 75 λεπτά

Αποτελέσματα