Κατασκευαστής:


Περιγραφή

 

Ο GS100 είναι ο μικρότερος για τα επίπεδα ολοκλήρωσης που προσφέρει βιοχημικός αναλυτής, η ιδανική επιλογή για εργαστήρια μικρού όγκου αναλύσεων (πλήρης λειτουργικότητα σε μικρό χώρο). Προσφέρει τυποποιημένη λειτουργία, συνεπή με τα στάνταρ πολύ μεγαλύτερων αναλυτών, εκμηδενίζοντας το ανθρώπινο σφάλμα και καθιστώντας τα αποτελέσματα δοκιμασιών πιο αξιόπιστα. Στην καρδιά του αναλυτή βρίσκεται ένα εύρωστο σύστημα που αποδίδει παρατεταμένο ενεργό χρόνο λειτουργίας (uptime) και αυξημένη εργαστηριακή παραγωγικότητα.

Είναι ο αναλυτής που φέρνει την αυτοματοποιημένη βιοχημεία σε όλα τα εργαστήρια.


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Εύκολος: έως 120 δοκιμασίες/ώρα, γρήγορη εκκίνηση, φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό, αφαιρούμενος δίσκος αντιδραστηρίων
 • Οικονομικός. Επαναχρησιμοποιούμενες κυψελίδες, μικρός αριθμός αναλωσίμων, χαμηλή κατανάλωση νερού, λαμπτήρας αλογόνου με μεγάλο χρόνο ζωής
 • Ολοκληρωμένος: μικρό ογκομετρικό αποτύπωμα στον πάγκο, μεγάλος υποδοχέας αναλωσίμων και αντιδραστηρίων, ενσωματωμένος υπολογιστής με οθόνη αφής, ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής
 • Ευφυής: παρακολούθηση αποθέματος αντιδραστηρίων, αυτόματος έλεγχος θερμοκραστίας, ακριβής τεχνική πιπεταρίσματος, αυτόματη διαδικασία αποβολής αποβλήτων

Λειτουργία Συστήματος

 • Γενικά: πάγκου, αυτόματος, διακριτής λειτουργίας, τυχαίας προσπέλασης, STAT προτεραιότητα δείγματος
 • Αρχή: χρωματομετρία και θολωσιμετρία
 • Παραγωγικότητα: 120 δείγματα/ώρα
 • Μεθοδολογία: Τελικού σημείου, σταθερού χρόνου, κινητικής, κτλ.
 • Προγραμματισμός: Ανοικτού ή Κλειστού συστήματος, κατά απαίτηση

Διαχείριση Αντιδραστηρίων/Δειγμάτων:

 • Κάδος Αντιδραστηρίων/Δειγμάτων: 54 θέσεις αντιδραστηρίων, 27 θέσεις δειγμάτων
 • Όγκος Αντιδραστηρίου: 10-300 μL, βήμα 1 μL
 • Όγκος Δείγματος: 1-70 μL, βήμα 0.1 μL
 • Probe Αντιδραστηρίου/Δείγματος: Ανίχνευση στο επίπεδο του υγρού, οριζόντια και κάθετη ανίχνευση σύγκρουσης

Σύστημα Αντίδρασης:

 • Κάδος Αντίδρασης: 81 επαναχρησιμοποιούμενες κυψελίδες, αυτόματη πλύση κυψελίδων
 • Όγκος Αντίδρασης: 150-750 μL
 • Θερμοκρασία Αντίδρασης: 37 ± 0.1°C
 • Μέθοδος Θέρμανσης: Συμπαγής Θέρμανση

Οπτικό Σύστημα:

 • Πηγή: Λαμπτήρας αλογόνου
 • Φωτόμετρο: άνευ ανάγκης συντήρησης
 • Μήκος Κύματος: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 670nm
 • Απορρόφηση: 0-4.5 Abs