Κατασκευαστής:


Περιγραφή

Το PCR kit ONC-010 της BioMol επιτρέπει τον ποιοτικό προσδιορισμό των BCR-BL1 t (9,22), major (M-BCR), minor (m-BCR) and micro (m-BCR) μεταγραφών

 


Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

 • Eυαισθησία  ≥ 0,025 ng of RNA
 • Διαγνωστική εξειδίκευση: 99,9%
 • LoD: 10 αντίγραφα
 • Απαιτούμενα κανάλια ανίχνευσης FAM, HEX
 • Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα συσκευών PCR πραγματικού χρόνου (LightCycler® 2.0 / 480, Applied Biosystems 7300 /7500 Real-Time PCR System, Rotor-Gene 3000 /6000 κα)
 • Σταθερό μεταξύ – 30°C και  -15°C
 • Κανονιστική κατάσταση CE IVD

Συσκευασία

 • 25 τεστ

Χρόνος ζωής

 • 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Είδος δείγματος

 • Ολικό  αίμα

Χρόνος Ανάλυσης

 • 30 λεπτά