Κατασκευαστής: 


Περιγραφή

 

Το Aceso 80A είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης χημειοφωταυγειας ανοσοπροσδιορισμού που αναπτύχθηκε από τη Sophonix είναι ένα μικρό, εύκολο στη χρήση όργανο για την ανάλυση διαφόρων ουσιών. Η αρχή ανίχνευσής του είναι η CLEIA .

 

 


Τεχνικές Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

  • Μέγεθος: 400 (W) * 610 (D) * 645 (H) mm
  • Ακριβεια:  μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού χημειοφωταύγειας μαγνητικών σωματιδίων
  • Βάρος: 35 κιλά
  • Απόδοση δειγμάτων: 8 κανάλια
  • Εκτυπωτής: Εσωτερικός και εξωτερικός εκτυπωτής
  • LIS/HIS: αμφίδρομος

Είδος δείγματος

  • Ορός, πλάσμα, ολικό αίμα

Χρόνος ανάλυσης

  • 17-29 λεπτά