Η μέθοδος FISH (Fluorescent in situ Hybridization)  είναι μια κυτταρογενετική διαγνωστική τεχνική που χρησιμοποιεί θραύσματα DNA επισημασμένα με φθορίζουσα ετικέτα για να τονίσει τη θέση, την παρουσία ή την αναδιάταξη των γενετικών τόπων.

Τα FISH probes επιτρέπουν στους κλινικούς γιατρούς και τους ερευνητές να προσδιορίσουν με ακρίβεια μια συγκεκριμένη γενετική ανωμαλία. Η αποκάλυψη μιας ανωμαλίας μπορεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα στη διάγνωση της νόσου, στην πρόγνωση και να επιτρέψει την επιλογή της ιδανικής θεραπείας. Τα FISH probes βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη φαρμάκων και την επικύρωση βιοδεικτών.

Η Empire Genomics, με έδρα το Buffalo της Νέας Υόρκης, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία FISH και έχει αναπτύξει probes για περισσότερους από ένα εκατομμύριο βιοδείκτες. Καλύπτει έτσι ένα ευρύτατο φάσμα ασθενειών/μεταλλάξεων, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:

  • Στερεοί Όγκοι (Μελάνωμα, καρκίνος του παγκρέατος, του παχέος εντέρου, κ.α.)
  • Αιματοπαθολογία (παιδιατρική AML, ALL, λεμφώματα, κ.α.)
  • Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
  • Καρκίνος του Πνεύμονα
  • Καρκίνος του Στήθους

H ΑΤΡΟΠΟΣ παρέχει τις λύσεις της Empire Genomics σε εργαστήρια Κυτταρογενετικής, ενώ σε συνεργασία με τον τελικό χρήστη (και ταυτόχρονα με το πεπειραμένο προσωπικό της Empire Genomics), υποστηρίζει τεχνικά κάθε ανάγκη, έως και την ανάπτυξη βιοδεικτών κατά απαίτηση του τελικού χρήστη.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μία λίστα των FISH probes που είναι διαθέσιμα.