Πρόσληψη Πωλητή Τεχνολόγου Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης: Διαχείριση - Ανάπτυξη Πελατολογίου Βιομηχανικών Πωλήσεων Αν έχεις: το ενδιαφέρον να συνδυάσεις την επιστήμη σου...

Περισσότερα